هنرجویان عزیز ازاین به بعد آموزشهای از نوازندگی وتکنیکهای کیبورد نوازی در سایت آپلود میشه و بیشتر هدف ما آشنای شما با دنیای موسیقی ونوازندگیه . امیدوارم از این...